Forretningsbetingelser

Gyldighed:

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra TRINE DUEHOLM.

Alle ydelser, kurser, produkter, foredrag, workshops og 1:1 mentoring udgår fra TRINE DUEHOLM, CVR nr. 30412370 , c/o Trine Dueholm, Fuglesangs Allé 60, 8210 Aarhus V. Mail krea@trinedueholm.dk

Fortrolighed:

TRINE DUEHOLM behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme TRINE DUEHOLM i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. TRINE DUEHOLM deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand. Dog kan TRINE DUEHOLM videregive dine oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som udfører opgaver for TRINE DUEHOLM. Sådanne tredjeparter får kun adgang til dine informationer, oplysninger og dit materiale i det omfang, dette er nødvendigt for, at de kan varetage den opgave, som de skal udføre for TRINE DUEHOLM, og de må ikke videregive dine oplysninger, information og materiale til andre.

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK).

Virksomheden TRINE DUEHOLM er PMV, hvilket vil sige en personligt ejet mindre virksomhed og er dermed ikke momsregistreret.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af TRINE DUEHOLM, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser på foranledning af TRINE DUEHOLM, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse.

Der ydes erstatningscoaching i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie eller hvis du selv bliver livstruende syg.

Der ydes ikke 1:1 erstatningscoaching, hvis du bliver forhindret i at deltage, fordi du selv planlægger/vælger andre aktiviteter, medmindre det er aftalt særskilt på det tidspunkt du tilmelder dig et forløb.

Rettigheder:

TRINE DUEHOLM har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring

Ved køb af TRINE DUEHOLMs ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Trine Dueholm og virksomheden TRINE DUEHOLM måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% af det indbetalte kursusgebyr. TRINE DUEHOLM skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Trine Dueholm har handlet simpelt uagtsomt.

Ændring af forretningsbetingelser;

Trine Dueholm har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Aarhus.

© 2019  TRINE DUEHOLM v/Trine Dueholm. Alle rettigheder forbeholdes. TRINE DUEHOLM, Fuglesangs Allé 60, 8210 Aarhus V. CVR. Nr. 30412370